David LaChapelle o KRÁSE ŽIVOTA A SMRTI EXKLUZÍVNE PRE MAGAZÍN PREČO NIE? / by Julia Love Babuscak

 Posledné interview, ktoré fotograf na Slovensku poskytol patrilo redakcii prílohy Hospodárskych Novín.

1c.jpg

„Odkiaľ vieme, že umrieť nie je rovnako dobré ako sa narodiť?“ Touto filozofickou rozpravou otvára LaChapelle 6 stranové interview, kde odhalil svoj postoj k cirkvi, vzťah s mentorom Andym Warholom i dôvod, prečo sa po globálnom komerčnom úspechu rozhodol opäť vrátiť svoju tvorbu do galérií. 

Okrem autorových, na Slovensku doposiaľ nepublikovaných, potrétov môžete nahliadnuť aj do Galérie mesta Bratislavy, ktorú LaChapelle počas svojej októbrovej návštevy Bratislavy poctil svojou prítomnosťou.