David LaChapelle: Lost & Found / by Julia Love Babuscak

 
lostfound-title_1316584467 (1).jpg

Wednesday, September 14, 2011 – Tuesday, November 15, 2011

17:00 Palffy Palace, Bratislava City Gallery (map)

 

Together with J&T BANK, Pavleye Art & Culture brought the unique work of phenomenal photographer, David LaChapelle, to Slovakia. The most anticipated exhibition of the year, Lost & Found, includes 30 art pieces of one of the world’s most requested photographers. The exhibition took place in Bratislava City Gallery's Palffy Palace, from September 14th until October 31st, open to public every day except for Monday, from 11:00am to 06:00pm at a 4 Euro admission fee. 

David LaChapelle is a one-of-a-kind artist on the contemporary photographic scene. His shots have an easily identifiable message; and express unrepeatable vision, limitless fantasy and imaginativeness of the author, who, from the first contact, takes the spectator for an adventurous ride between heaven and hell.”
- PhD. Marián Pauer, curator of the exhibition.

 

Spolu s J&T Bankou prinášame na Slovensko jedinečné fotografie fenomenálneho Davida LaChapella. Výstavu roka pod názvom LOST AND FOUND s 30 dielami jedného z najžiadanejších svetových fotografov, ktorá je zároveň výberom toho najlepšieho z poslednej dekády jeho tvorby, ktorá zároveň mapuje diela odkazujúce na dejiny umenia, bude možné vidieť v bratislavskom Pálffyho paláci od 14. septembra do 31. októbra 2011. Prístupná bude širokej verejnosti každý deň okrem pondelka od 11.00 do 18.00 hod. Vstupné bude 4 eurá.

„David LaChapelle je na súčasnej fotografickej scéne nezastupiteľný. Jeho snímky majú nezameniteľný rukopis, sú prejavom neopakovateľného videnia, bezhraničnej fantázie a obrazotvornosti autora, ktorý už pri prvom kontakte strháva diváka na dobrodružnú cestu medzi nebom a peklom.“
- PhD. Marián Pauer, kurátor výstavy

Artist Bio - David LaChapelle

Curator - PhDr. Marian Pauer, ESFIAP

Publications David LaChapelle: Lost & FoundExhibition Partners

logos_1316584467.png

Making of: Lost & Found, Bratislava

TV Markiza: Record-breaking David LaChapelle exhibition in Bratislava

David LaChapelle Bratislava Exhibition - TV Markiza Report

TV Markiza: Interview about David LaChapelle's Bratislava exhibition on Telerano

TV JOJ: David LaChapelle in Bratislava

TA3: Lost and Found, Bratislava exhibition 

TA3: David LaChapelle's Lost & Found